ข่าวประกาศอื่นๆ

สาระน่ารู้

โดย admin
 วันที่ 10 ธ.ค. 2561 เวลา 10:20 น.
 875

ประกาศอัตราดอกเบี้ย


ดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราร้อยละ

เงินฝากออมทรัพย์

2.00

ตั้งแต่วันที่ 29/01/61 เป็นต้นไป

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ตั้งแต่ 1 แสนบาท

3.25

ตั้งแต่วันที่ 1/04/61 เป็นต้นไป

 

ดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราร้อยละ

ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน , สามัญ

5.25

ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ

5.15

ตั้งแต่วันที่ 30/04/60 เป็นต้นไป

 

ดอกเบี้ยเงินกู้
สมุดเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษค้ำประกัน

4.00

ตั้งแต่วันที่ 31/10/59 เป็นต้นไป

 

ดอกเบี้ยเงินกู้ กรณีผิดนัด

+0.25

ตั้งแต่วันที่ 15/08/59 เป็นต้นไป