ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ฯได้ดำเนินการมอบอาหารจำนวน 192 กล่อง น้ำดื่ม 192 ขวด และหน้ากาอนามัย ให้แก่ หน่วยรักษาความปลอดภัย และ แม่บ้านของธนาคารออมสิน

โดย admin
 วันที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:10 น.
 158
จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำเนินงานของหลายหน่วยงานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ตระหนักถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนอีกทั้งยังเป็นการเอื้ออาทรต่อสังคมและชุมชน
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด นำโดย คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการมอบหน้ากากอนามัยที่สหกรณ์ฯจัดทำแบบพิเศษพร้อมทั้งอาหารจำนวน 192 กล่อง และ น้ำดื่ม 192 ขวด ให้แก่ หน่วยรักษาความปลอดภัย และ แม่บ้านของธนาคารออมสิน เมื่อวันพุทธที่ 27 พฤษภาคม 2563UploadImage

UploadImage
UploadImage

UploadImage
UploadImage