ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ฯได้ดำเนินการมอบอาหารจำนวน 255 กล่อง และ น้ำดื่ม 255 ขวด ให้แก่ หน่วยรักษาความปลอดภัย และ แม่บ้านของธนาคารออมสิน

โดย admin
 วันที่ 21 พ.ค. 2563 เวลา 16:08 น.
 142
จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำเนินงานของหลายหน่วยงานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ตระหนักถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนอีกทั้งยังเป็นการเอื้ออาทรต่อสังคมและชุมชน
เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 สหกรณ์ฯได้ดำเนินการมอบอาหารจำนวน 255 กล่อง และ น้ำดื่ม 255 ขวด ให้แก่ หน่วยรักษาความปลอดภัย และ แม่บ้านของธนาคารออมสิน ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากเหตุการณ์ครั้งนี้


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
UploadImage

UploadImage