ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ฯได้ดำเนินการมอบอาหารและน้ำให้กับพนักงานขับรถธนาคารออมสิน

โดย admin
 วันที่ 19 พ.ค. 2563 เวลา 13:13 น.
 167
จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำเนินงานของหลายหน่วยงานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ตระหนักถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนอีกทั้งยังเป็นการเอื้ออาทรต่อสังคมและชุมชน
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 สหกรณ์ฯได้ดำเนินการมอบอาหารจำนวน 200 กล่อง และ น้ำดื่ม 200 ขวด ให้แก่ พนักงานขับรถของธนาคารออมสิน ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากเหตุการณ์ครั้งนี้


UploadImageUploadImage


UploadImage