ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ออมสินจัดทำประกันคุ้มครองภัยจากไวรัสโคโรนา (COVID -19)กับบริษัททิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน)

โดย admin
 วันที่ 27 ก.พ. 2563 เวลา 13:21 น.
 1569
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด
โดยคุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
โดยมีตัวแทนพนักงานและตัวแทนพนักงานบำนาญร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในสัญญาจัดทำประกันคุ้มครองภัยจากไวรัสโคโรนา (COVID -19)กับบริษัททิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ให้กับสมาชิกสหกรณ์ทุกคน เป็นระยะเวลา 1 ปี  
โดยมีผลตั้งแต่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป


UploadImage
UploadImage

ข่าวล่าสุด