สินเชื่อ

หลักเกณฑ์การกู้สามัญตำแหน่งค้ำประกัน

โดย admin
 วันที่ 28 ม.ค. 2562 เวลา 12:53 น.
 2376
UploadImage


- เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี
- ดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่าค้ำประกันตนเองได้ไม่เกิน 30 ของเงินได้รายเดือน   แต่ไม่เกิน 1,000,000.- บาท
- ดำรงตำแหน่งรองอำนวยการฝ่ายธนาคารออมสินหรือเทียบเท่าค้ำประกันตนเองได้ไม่เกิน 30 ของเงินได้รายเดือน   แต่ไม่เกิน 3,000,000.- บาท